Mano skrendu.lt
Ieškok
Pagalba
DUK
Bendraukime
Apie

Dažniausiai užduodami klausimai

Vaikai

Vaikams reikalingi dokumentai

1. Kokie dokumentai reikalingi vaikui skrendančiam su tėvais arba vienu iš tėvų?

Vaikui, skrendančiam lėktuvu su tėvais arba vienu iš tėvų, reikalingas asmens tapatybę įrodantis dokumentas – pasas arba asmens tapatybės kortelė, jeigu keliaujama Šengeno zonoje.

Jei vaikas vyksta į užsienio valstybę su vienu iš tėvų, pasienio kontrolės punkto pareigūnams reikia pateikti tik vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Antrojo iš vaiko tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnų reikalavimu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

Pastaba. Vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas tinkamas kelionei į užsienį.

 

2. Ar vaiko gimimo liudijimas yra validus asmens tapatybės dokumentas skrendant?

Vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas tinkamas kelionei į užsienį. Vaikas skrisdamas lėktuvu privalo su savimi turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę, jeigu keliaujama Šengeno zonoje.

 

3. Kokie dokumentai reikalingi vaikui skrendančiam be tėvų su lydinčiu asmeniu?

Jeigu vaikas keliauja be tėvų su jį lydinčiu asmeniu yra būtini šie dokumentai:

 

  • vieno iš tėvų raštiškas ir teisiškai (notaro, Lietuvos diplomatinės atstovybės ar kosulinės įstaigos pareigūno, seniūno) patvirtintas sutikimas bei jo kopija;
  • asmens tapatybę įrodantis dokumentas – pasas arba asmens tapatybės kortelė, jeigu keliaujama Šengeno zonoje.

 

Pastaba. Vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas tinkamas kelionei į užsienį.

 

4. Kokie dokumentai reikalingi vaikui skrendančiam su organizuota vaikų grupe?

Skrendant lėktuvu su organizuota vaikų grupe (ekskursijos ar išvykos su sporto, meno, mokslo ar kitais kolektyvais) reikalingas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas su išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas ir šio rašto kopija. Raštas su asmenų vardiniu sąrašu, jo kopija ir tėvų sutikimai (jeigu keliaujama ne Šengeno zonoje) turi būti saugomi kelionės organizatoriaus.

Svarbu. Oro linijos pasilieka teisę bet kada paprašyti tėvų sutikimo. Mes visiems savo klientams rekomenduojame turėti notaro patvirtintą tėvų sutikimą, jeigu vaikas neskrenda su tėvais arba vienu iš tėvų.

 

5. Kiek turi galioti vaiko asmens tapatybės dokumentai?

Vaikų asmens tapatybės dokumentai galioja trumpesnį laikotarpį negu suaugusiųjų (2-5 metus), todėl prieš kelionę patariama patikrinti dokumento pabaigos datą. Dokumentai turi galioti visos kelionės metu – dokumentai, kurių galiojimas baigiasi kelionės metu laikomi negaliojančiais. 

 

6. Kokių dokumentų reikia vaikui grįžtant iš užsienio į Lietuvą?

Jeigu vaikas yra Lietuvos pilietis grįžtant namo į Lietuvos Respubliką užtenka paso arba asmens tapatybės kortelės (asmens tapatybės kortelė galioja tik Šengeno zonoje). Papildomų sutikimų ir dokumentų nereikia, net jeigu vaikas grįžta ne su tėvais. 

 

7. Ar turintis vizą vaikas gali keliauti vienas?

Jei reikalinga viza, kūdikiai ir vaikai gali keliauti tik su vizoje nurodytu suaugusiuoju.