Mano skrendu.lt
Ieškok
Pagalba
DUK
Bendraukime
Apie

Dažniausiai užduodami klausimai

Vaikai

Notaro patvirtintas tėvų sutikimas

1. Kada skrendančiam vaikui nereikalingas tėvų sutikimas?

Tėvų raštiško ir notaro patvirtinto sutikimo nereikia jeigu: 

 

  • vaikas skrenda į užsienio valstybę su vienu iš tėvų;
  • vaikas į užsienį keliauja be tėvų su lydinčiu asmeniu Šengeno zonoje;
  • vaikas yra iki 18 metų amžiaus ir sudaręs santuoką – įgijęs visišką civilinį veiksnumą;
  • vaikas teismo tvarka pripažintas veiksnus – emancipuotas.

 

Svarbu. Oro linijos pasilieka teisę bet kada paprašyti tėvų sutikimo. Mes visiems savo klientams rekomenduojame turėti notaro patvirtintą tėvų sutikimą, jeigu vaikas neskrenda su tėvais arba vienu iš tėvų.

 

2. Kada skrendančiam vaikui reikalingas tėvų sutikimas?

Jeigu vaikas į užsienį keliauja be tėvų su lydinčiu asmeniu ne Šengeno zonoje yra būtinas vieno iš tėvų raštiškas ir teisiškai (notaro, Lietuvos diplomatinės atstovybės ar kosulinės įstaigos pareigūno, seniūno) patvirtintas sutikimas bei jo kopija.

Vaikui skrendant su lydinčiu asmeniu raštiškame ir teisiškai (notaro, Lietuvos diplomatinės atstovybės ar kosulinės įstaigos pareigūno, seniūno) patvirtintame sutikime turi būti nurodyti vaiko ir jį lydinčio asmens duomenys:

 

  • vardas;
  • pavardė;
  • gimimo data arba asmens kodas;
  • asmens tapatybę įrodančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) duomenys: numeris, galiojimo laikas ir išdavėjas.

 

Svarbu. Oro linijos pasilieka teisę bet kada paprašyti tėvų sutikimo. Mes visiems savo klientams rekomenduojame turėti notaro patvirtintą tėvų sutikimą, jeigu vaikas neskrenda su tėvais arba vienu iš tėvų.

 

3. Ar reikalingi tėvų sutikimai vaikui grįžtant iš užsienio į Lietuvą?

Jeigu vaikas yra Lietuvos pilietis grįžtant namo į Lietuvos Respubliką užtenka paso arba asmens tapatybės kortelės (asmens tapatybės kortelė galioja tik Šengeno zonoje). Papildomų sutikimų ir dokumentų nereikia, net jeigu vaikas grįžta ne su tėvais.

Komentarai