My skrendu.lt
Search
Help
FAQ
Follow us
About

Air carriers conditions of carriage:

Terms and Conditions are only available in Lithuanian.

Paslaugų užsakymo sąlygos

1. Šios paslaugų užsakymo sąlygos nustato Keleivio, sudarančio Keleivio vežimo sutartį dėl oro transporto paslaugų per internetinę platformą www.skrendu.lt įgijimo, teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Bilietų pardavėjo ir Keleivio atsakomybę bei kitas su paslaugų įsigijimu internetinėje platformoje www.skrendu.lt susijusias nuostatas.

2. Bilietų pardavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip „Baltic Tours Group“, UAB, juridinio asmens kodas 111518422, registracijos adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas www.skrendu.lt, el. paštas [email protected], tel. +370 5 208 0000, kuris nėra oro vežėjas ar kelionių organizatorius ir kuris tarpininkauja, kad būtų sudaryta Keleivio vežimo sutartis dėl atskiro ar į organizuotą turistinę kelionę įeinančio skrydžio.

3. Keleivis yra suprantamas kaip fizinis asmuo, kuris vežamas pagal Keleivio vežimo sutartį.

4. Keleivio vežimo sutartis yra suprantama kaip sutartis dėl oro transporto paslaugų ar įtraukianti oro transporto paslaugas, įskaitant tokią sutartį, kai pervežimą sudaro du ar daugiau skrydžių, vykdomų to paties arba skirtingų oro vežėjų. Šia sutartimi oro vežėjas įsipareigoja orlaiviu keleivį nuvežti sutartu
laiku į paskirties vietą, o jeigu keleivis perdavė bagažą – nugabenti bagažą į paskirties vietą ir išduoti jį turinčiam jį gauti asmeniui, vadovaujantis oro vežėjo, vykdančio arba ketinančio vykdyti skrydį, taisyklėmis, o keleivis įsipareigoja už paslaugą sumokėti nustatytą užmokestį, o jeigu perduotas bagažas – ir už bagažo vežimą.

5. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Keleiviu).

6. Bilietų pardavėjas šių paslaugų užsakymo kontekste nėra kelionių organizatorius ir organizuotų turistinių kelionių, taip kaip jos suprantamos pagal LR civilinio kodekso 6.474 str. bei LR turizmo įstatymą, neorganizuoja ir nevykdo. Bilietų pardavėjas taip pat nėra nei faktinis, nei susitariantis oro vežėjas, o tik tarpininkauja dėl Keleivio vežimo sutarties sudarymo.

7. Bilietų pardavėjo internetinėje platformoje www.skrendu.lt Keleivis užsako pageidaujamą skrydžio paslaugą, sumokėdamas skrydžio kainą ir aptarnavimo mokestį. Keleivis prisiima visą atsakomybę dėl Bilietų pardavėjui pateiktame užsakyme nurodytų duomenų teisingumo ir tikslumo. Mokėjimai atliekami užsakymo metu per internetinę platformą www.skrendu.lt arba per Keleivio pasirinktą mokėjimo įstaigą į Bilietų pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Nesumokėjus užsakyme nustatyta tvarka nurodytų paslaugų kainos ar jos dalies, užsakymas netenka galios. Keleivis patvirtina, kad jam yra žinoma, kad už skrydžio kainą siūlomų vietų skaičius yra ribotas ir už nurodytą kainą jų gali nelikti. Užsakymas nėra patvirtintas tol, kol negausite laiško apie patvirtinimą. Kol mokėjimas nėra gautas – bilieto kaina gali keistis, todėl rekomenduojama jį atlikti kuo greičiau.

8. Keleivis privalo susipažinti su maršrutu, kurį pasirinko bei privalo turėti skrydžiui reikalingus asmens dokumentus. Oro vežėjui nusprendus pakeisti išvykimo ir/ar atvykimo oro uostą, Keleivis pats privalo pasirūpinti pervežimu iš vieno oro uosto į kitą.

9. Internetinėje platformoje www.skrendu.lt parduodami pigių skrydžių avialinijų (Ryanair, Wizzair, Easyjet, Monarch, Vueling, Norwegian ir kt.) bilietai nėra jungtiniai, o pasirinktą maršrutą sudaro atskiri (savarankiški) bilietai. Tokiu atveju kiekviena oro linijų bendrovė yra atsakinga tik už savo skrydžio įvykdymą. Persėdimo metu Keleivis turi atsiimti ir perregistruoti bagažą savarankiškai. Oro vežėjui paskelbus skrydžio atšaukimą, pakeitimą ar vėlavimą ir Keleiviui, įsigijusiam keletą bilietų, nespėjant į sekanti skrydį, nei Bilietų pardavėjas, nei oro vežėjas neatsako už Keleivio patirtus nuostolius ir/ar negalėjimą pasinaudoti turimu skrydžio bilietu. Tai reiškia, jog bilieto keitimai, pinigų grąžinimai ar kitos alternatyvos vėlavimo ar skrydžio atšaukimo atveju taikomi kiekvienam bilietui atskirai.

10. Skrydžio bilietų datos ir pavardės keitimo, grąžinimo, kūdikių ir vaikų keliavimo, bagažo, nestandartinių daiktų gabenimo taisykles nustato konkretus oro vežėjas. Rezervuodamas bilietą, Keleivis privalo susipažinti su pasirinkto oro vežėjo taisyklėmis, bilieto tarifu ir skrydžio sąlygomis.

11. Keleivis atlikdamas lėktuvo bilieto rezervavimą, privalo laikytis rezervacinės sistemos nurodymų ir reaguoti į el. pašto pranešimus. Keleivis negavęs visos skrydžiui reikalingos informacijos, rezervacijos patvirtinimo, apmokėjimo sąlygų ar kt., privalo nedelsiant susisiekti su Bilietų pardavėju telefonu.

12. Keleivis, negavęs bilieto nurodytu laiku, privalo nedelsiant kreiptis į Bilietų pardavėją el. paštu: [email protected], iki skrydžio likus ne mažiau kaip 20 valandų. Jei kreipiamasi likus mažiau nei 20 valandų iki skrydžio, Bilietų pardavėjas ir oro vežėjas neatsako už papildomai atsiradusias Keleivio išlaidas.

13. Keleiviui įsigijus bilietą, iškart įsigalioja oro vežėjo taisyklės.

14. Oro vežėjui atšaukus, atidėjus ar pakeitus skrydį, Bilietų pardavėjui sumokėtas aptarnavimo mokestis Keleiviui nėra grąžinamas.

15. Oro vežėjui atšaukus ar pakeitus skrydį ir Keleiviui nepasinaudojus pinigų grąžinimo garantijos paslauga, pinigų grąžinimo garantijos paslaugos mokestis Keleiviui nėra grąžinamas.

16. Bilietų pardavėjas neorganizuoja įsigytų paslaugų ir už jų kokybę neatsako, bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl oro vežėjo paslaugų gali būti teikiamos išimtinai faktiniam oro vežėjui.

17. Bilietų pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Keleivį, jei pasikeičia įgytų paslaugų sudedamosios dalys, jų įgyvendinimo tvarka arba įgytų paslaugų negalima vykdyti, nedelsiant ka apie tai sužino.

18. Keleivis prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į paskirties vietą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia jokios Bilietų pardavėjo atsakomybės. Keleivis įsipareigoja susipažinti su vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.

19. Keleivis, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.

20. Internetinėje platformoje www.skrendu.lt yra nuorodų į kitus tinklapius. Bilietų pardavėjas nėra atsakingas už kitų svetainių turinį, jų saugumą ar aktualumą.

21. Keleivis turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patvirtinto užsakymo pagal faktinio oro vežėjo nustatytas sąlygas. Užsakymo atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu Keleivis atsisako patvirtinto užsakymo, aptarnavimo mokestis Keleiviui nėra grąžinamas. Keleivis neturi teisės atsisakyti patvirtinto užsakymo pagal LR civilinio kodekso 6.228 10 straipsnį, t.y. keleivis neturi teisės per 14 dienų atsisakyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties.

22. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.

23. Pretenzija dėl netinkamai suteiktų/nesuteiktų skrydžio paslaugų gali būti teikiama išimtinai faktiniam oro vežėjui.

24. Pretenzija dėl netinkamai suteiktų/nesuteiktų Bilietų pardavėjo paslaugų turi būti pasirašyta ją teikiančio asmens, kartu su dokumentais, pagrindžiančiais jos pagrįstumą, pateikta el.paštu [email protected] arba registruotu laišku adresu: „Baltic Tours Group“, UAB, Vašingtono a. 1, Vilnius. Pretenzijos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Prašymą/skundą dėl mūsų internetinėje platformoje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Vilniaus g 25, 01402 Vilnius, el. paštu [email protected], tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Keleivis naudodamasis internetine platforma www.skrendu.lt patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis sąlygomis ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus Keleivius- Naudos gavėjus, kad kelionės paslaugų užsakymas yra vykdomas tik pagal šiose sąlygose nurodytas taisykles ir visi keleiviai privalo jas vykdyti.

Kilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams, susisiekite telefonu +370 5 208 0000 (I–V 08:00–18:00) arba el. paštu [email protected] (I–VII 9:00–18:00).

Pagrindinės vežimo sąlygos

1. Šiomis pagrindinėmis keleivių vežimo sąlygomis ir keleiviui išduotu bilietu patvirtinama tarp vežėjo ir keleivio sudaryta vežimo sutartis.

2. Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, nustatytos konkretaus Oro vežėjo taisyklėse (Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose), skelbiamose interneto svetainėje www.skrendu.lt.

3. Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraštyje, gali būti keičiamas vežėjo be atskiro įspėjimo. Keleivis anksčiau nei išvykimo dieną pagal vežėjo tvarkaraštį turi pasitikrinti išvykimo laiką. Prireikus vežėjas be atskiro įspėjimo keleiviui gali suteikti kitų vežėjų paslaugas: pakeisti orlaivį arba biliete nurodytas sustojimo vietas, sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

4. Registruotasis bagažas išduodamas asmeniui, pateikusiam bagažo kvitą. Jei bagažas pametamas, sunaikinamas, sugadinamas ar apgadinamas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruotojo bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas vėliau, nei buvo numatyta, pretenzijos vežėjui pateikiamos raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruotojo bagažo gavimo dienos. Vežėjo patvirtintose oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyta kitų pretenzijų pateikimo terminų ir sąlygų. Tokiu atveju keleivis turi vadovautis konkretaus Oro vežėjo taisyklėmis.

5. Keleivis į oro uostą turi atvykti tokiu laiku, kad spėtų pateikti visus skrydžio dokumentus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent dviem valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir (ar) vežėjo tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, keleivis turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 40 min. iki paskelbto išvykimo laiko. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.

6. Registruodamasis į skrydį keleivis privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį visos kelionės metu), šalių, į kurias vyksta, vizas, skiepų pasą, taip pat kitus dokumentus (jei tokie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) ir saugoti juos iki kelionės pabaigos. Visi keliaujantieji į valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi specialių sutarčių ar susitarimų, nustatančių kitaip, su savimi privalo turėti galiojantį pasą. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Valstybių, kurios LR asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašas pateikiamas Užsienio reikalų ministerijos svetainėje. Keleiviui neįvykdžius prievolės turėti būtinus kelionės dokumentus, vežėjas turi teisę atsisakyti jį skraidinti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir (ar) kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui (taip pat ir deportuotam) tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines dėl to vežėjo patirtas išlaidas.

7. Kai keleivio kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvyksta, vežti oru taikoma 1999 m. Monrealyje pasirašyta Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau – Konvencija), jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežti oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.

8. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimi, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokią žalą, kai ji kiekvienam keleiviui viršija 100 tūkst. Tarptautinio valiutos fondo nustatytų specialių skolinimosi teisių (Special Drawing Rights, SDR), jeigu įrodo, kad ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo, arba kitų asmenų neteisėtų veikimo arba neveikimo.

9. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus registruotąjį bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už registruotąjį bagažą. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju kiekvienam keleiviui neviršija 1131 SDR. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Dėl papildomos informacijos apie kitus vežėjo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru prašom kreiptis į vežėją.

10. Informaciją apie vežėjo taikomus mokesčius už bagažo viršsvorį ir bagažo matmenis rasite Oro vežėjo taisyklėse.

11. Jūsų registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių, vertingų daiktų, pavyzdžiui: pinigų, raktų, akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų ir jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų kroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų, jų pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža registruotajame bagaže.

12. Rankiniame bagaže, be 11 punkte nurodytų daiktų, taip pat draudžiami vežti šie daiktai:

12.1. pistoletai, šaunamieji ginklai – bet kokie daiktai, kurie gali arba atrodo, kad gali, paleisti šovinį (pavyzdžiui: šratiniai šautuvai; oriniai pistoletai; šratiniai ginklai; graižtviniai ginklai; katapultos; harpūnai ir žeberklai; humaniškos gyvūnų naikinimo priemonės; gesintuvai; signaliniai pistoletai; startiniai pistoletai; šaunamųjų ginklų tikslios kopijos ar imitacijos; įvairūs žaisliniai ginklai; sudedamosios šaunamųjų ginklų dalys (išskyrus teleskopinius stebėjimo prietaisus ir optinius taikiklius); mažo kalibro pistoletai; elektrošoką sukeliantys ginklai „Taser“; elektrošoko įrenginiai, naudojami gyvuliams varyti; elektrošoko įrenginiai; žiebtuvėliai, kurie savo forma primena šaunamuosius ginklus; paslėpti ir užmaskuoti šaunamieji ginklai);

12.2. smailieji ginklai ir aštriabriauniai daiktai – smailūs ir aštriabriauniai daiktai, kuriuos naudojant galima sužeisti (pavyzdžiui: kirviai ir kirvukai; strėlės ir smiginio strėlytės; alpinistų batų kapliukai; ledo kirvukai ir kirtikliai; pačiūžos; peiliai su fiksuojamąja ar išmetamąja geležte bet kokio ilgio ašmenimis; peiliai, įskaitant ir apeiginius peilius, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm, padaryti iš metalo arba iš kitos medžiagos, tačiau gana tvirti, kad būtų galima traktuoti kaip potencialius ginklus; mėsos kapoklės; atviri skustuvai; kardai; skalpeliai; žirklės, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm; slidžių lazdos; kalavijai ir špagos; svaidomosios žvaigždės; amatų įrankiai, kurie gali būti naudojami kaip smailūs ar aštrūs ginklai: grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, kišeniniai peiliukai, visų tipų pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai ir kt.);

12.3. bukieji įrankiai – bet kokie buki daiktas, galintys sužaloti (pavyzdžiui: beisbolo lazdos; vėzdai; kuokos; mažojo beisbolo lazdos; kriketo lazdos; golfo lazdos; ledo ritulio lazdos; raketlazdės; biliardo, amerikietiškojo ir angliškojo biliardo lazdos; kovos menų reikmenys);

12.4. sprogstamosios ar labai lengvai užsidegančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys); sprogstamosios kapsulės; litavimo lempos; detonatoriai ir degikliai; sprogmenys ir sprogstamieji įtaisai; dujos ir dujų talpyklos; granatos; fejerverkai; bet kokio pavidalo signalinės raketos; žiebtuvėlių skystis; minos ir kiti karinės paskirties sprogstamieji įtaisai; šaudyklės-pliauškynės; benzinas ir gazolinas; sprogstamųjų medžiagų ar įtaisų tikslios kopijos ar imitacijos; dūminiai užtaisai ar šoviniai; žaislinių šautuvų kapsulės; terpentinas ir dažų skiedikliai);

12.5. cheminės ir toksinės medžiagos, kurios gali būti panaudotos siekiant įvykdyti neteisėto įsikišimo veiksmus (pavyzdžiui: rūgštys, chloras ir balinamosios medžiagos; neutralizuojamosios purškiamosios dujos, pipirinės ir ašarinės, rūgštys, esančios aerozolinėje pakuotėje ir kt.).

13. Rankinio bagažo apribojimai, taikomi vežant atsargines ličio baterijas. Atsargines ličio baterijas, pavyzdžiui: nešiojamųjų kompiuterių ir DVD grotuvų kraunamąsias baterijas ir ličio AA dydžio baterijas, leidžiama vežti tik rankiniame bagaže.

14. Tiek rankiniame, tiek registruotajame bagaže draudžiami vežti toliau nurodyti daiktai:

14.1. suslėgtosios dujos (degiosios, nedegiosios ir nuodingosios), pavyzdžiui: ašarinės dujos, dujų šviestuvai, deguonis, dujų balionai, butano dujos, skirtos plaukų priežiūros priemonių flakonams ir žiebtuvėliams pildyti;

14.2. korozinės medžiagos, pavyzdžiui: rūgštys, šarmai, gyvsidabris, skystojo elektrolito pripildytos baterijos;

14.3. sprogstamosios medžiagos, pavyzdžiui: amunicija (šaudmenys), signalinės raketos, fejerverkai;

14.4. oksiduojančiosios medžiagos, pavyzdžiui, balinančiosios medžiagos;

14.5. radioaktyviosios arba stipriai įmagnetintos medžiagos;

14.6. nuodingosios ir infekcinės medžiagos;

14.7. netinkamai supakuoti daiktai, jei nėra išduotas garantinis talonas;

14.8. daiktai, kurių gabenimas uždraustas įstatymais, vyriausybės arba reguliavimo tvarka, kuriuos išleido šalys arba valstijos, iš kurių, į kurias ar virš kurių norima gabenti daiktus;

14.9. daiktai, kurie dėl dydžio ir (arba) svorio negali būti pakrauti į keleivinį lėktuvą;

14.10. aštrų kvapą skleidžiantys daiktai;

14.11. maisto produktai, dėl kurių gali būti sugadintas kitas bagažas;

14.12. pavyzdžių arba rinkinių sudėtyje gali būti uždraustų daiktų, todėl būtina turėti informaciją apie turinį, siekiant įtikinti, kad pavyzdžiai arba rinkiniai gali būti vežami kaip bagažas.

15. Skysčių vežimo reikalavimai:

15.1. skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 ml induose;

15.2. Indai turi būti įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro krepšelį.

15.3. vienas maišelis – vienam keleiviui;

15.4. skysčiais vadinami geliai, pastos, losjonai, skystųjų ir kietųjų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys (pavyzdžiui, dantų pastos, plaukų geliai, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kiti panašios konsistencijos produktai).

16. Aviacijos saugumo darbuotojai į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną gali atsisakyti įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną daiktą, arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą. Už tokius sprendimus neatsako nei kelionių agentūra, nei vežėjas.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Baltic Tours Group“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111518422, registruotos buveinės adresas Vašingtono a. 1-66, LT-01108, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.skrendu.lt, el. paštas  [email protected], tel. +370 5 208 0000.